Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Piasecznie
 
 
Aktualności

 

OFERTA dla Rodziców/opiekunów z dziećmi w wieku 1,5 roku-15 lat z posiadaną diagnozą spektrum autyzmu

15-02-2019

Zajęcia będą się odbywać w naszej Poradni.  Zakończono kwalifikowanie do projektu.

PRACA Z DZIECKIEM Z ZABURZENIAMI
ZE SPEKTRUM AUTYZMU NA MAZOWSZU
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
Całkowita wartość projektu 1 868 760 zł

Do udziału w projekcie zapraszamy:
 Rodziców/opiekunów z dziećmi w wieku 1,5 roku-15 lat z posiadaną diagnozą ASD
 Zamieszkujących obszar województwa mazowieckiego

Etapy projektu: indywidualne spotkania z wykwalifikowanymi specjalistami w zakresie pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu w zakresie:
- spotkania wstępnego z rodzicem
- diagnozy funkcjonalnej dziecka
- badania zaburzeń komunikacji
- badania rozwoju poznawczego
- badania zaburzeń z zakresu Integracji Sensorycznej
- opracowanie Indywidualnego Programu Terapeutycznego dla każdego dziecka
- indywidualne spotkania z rodzicami mające na celu nauczyć rodziców jak pracować z dzieckiem

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY

Zgłoszenie udziału:
Tel. 505 422 470, 5O1 157 777
email: autyzm-projekt@wp.pl