Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Piasecznie
 
 
Aktualności

 

GRUPY WSPARCIA dla Rodziców uczniów klas V-VIII szkoły podstawowej posiadających orzeczenia

09-09-2019

Zapraszamy Rodziców uczniów klas V-VIII szkoły podstawowej posiadających orzeczenia na

 GRUPĘ WSPARCIA

Termin pierwszego spotkania 
10 października 2019 r.,  godz. 16.30

 

Zapisy w sekretariacie Poradni (ilość miejsc ograniczona).

Cele spotkań grupy wsparcia:

  • uzyskanie informacji na temat aktualnych przepisów dotyczących kształcenia specjalnego,
  • wsparcie w trudnych sytuacjach,
  • wymiana doświadczeń,
  • dzielenie się informacjami na temat specjalistycznych placówek udzielających pomocy, itp.

 

Koordynatorzy:

Teresa Szefs - psycholog, oligofrenopedagog, surdopedagog

Beata Maciaś - psycholog