Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Piasecznie
 
 
Aktualności

 

Organizacja pracy poradni od 01 września 2020

31-08-2020
Szanowni Państwo,

pierwszeństwo przyjęcia na badania mają dzieci, których rodzice ubiegają się wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego czy indywidualnego nauczania, opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, następnie dzieci, których wizyty zostały odwołane z powodu pandemii. 


Obecnie nie prowadzimy zajęć grupowych dla dzieci i młodzieży.

Prowadzone są stacjonarne spotkania grup wsparcia dla rodziców dzieci rodziców dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z klas V-VIII oraz grupy dla rodziców dzieci z diagnozą całościowych zaburzeń rozwoju (autyzm, zespół Aspergera) w wieku przedszkolnym i z klas I-III.Informujemy, że  sekretariat Poradni w Piasecznie jest czynny
od poniedziałku do czwartku w godzinach 8-19, 
w piątki w godzinach 8-16. 


W Poradni może przebywać określona liczba osób, dlatego prosimy, aby kontaktować się z sekretariatem w Piasecznie, Górze Kalwarii, Tarczynie  mailowo lub telefonicznie:
dane teleadresowe w zakładce 
Kontakt


UWAGA: o
bowiązują

WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piasecznie ze względu na sytuację epidemiczną związaną z  COVID 19 od 1 września 2020 r. w czasie zagrożenia epidemicznego


ANKIETA WSTĘPNA dotycząca aktualnego stanu zdrowia.

ANKIETA AKTUALIZACYJNA dotyczącą stanu zdrowia dziecka.


Zasady uczestniczenia w zajęciach terapii integracji sensorycznej, diagnozie procesów integracji sensorycznej dziecka oraz konsultacjach z pedagogiem-terapeutą SI zgodnie z rekomendacją Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej SI w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii COVID-19.

Zasady uczestniczenia w zajęciach terapii logopedycznej, diagnozie logopedycznej dziecka oraz konsultacjach i poradach logopedycznych zgodnie z rekomendacją Polskiego Związku Logopedów w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii COVID-19