Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Piasecznie
 
 
Aktualności

 

Zapraszamy rodziców dzieci z diagnozą całościowych zaburzeń rozwoju (autyzm, zespół Aspergera) na GRUPY WSPARCIA

09-09-2020
grupa zamknięta

spotkania odbywać się będą na terenie Poradni w Piasecznie

Grupa dla rodziców dzieci przedszkolnych
 

pierwsze spotkanie odbędzie się 8 października 2020 r. o godzinie 16.30

Grupa dla rodziców uczniów klas I-III

pierwsze spotkanie odbędzie się 15 października 2020 r. o godzinie 16.30

w warunkach reżimu sanitarnego.

Zapisy do grup odbywają się telefonicznie (22 7564455), mailowo (poczta@poradnia.piaseczno.pl) lub w sekretariacie Poradni (ilość miejsc ograniczona).

W zgłoszeniu mailowym prosimy podąć imię i nazwisko dziecka, wiek lub klasę, rozpoznanie lekarskie oraz numer telefonu do kontaktu.

Cele spotkania:

  • uzyskanie informacji na temat aktualnych przepisów dotyczących kształcenia specjalnego dzieci z CZR,
  • wsparcie w trudnych sytuacjach,
  • wymiana doświadczeń,
  • dzielenie się informacjami na temat specjalistycznych placówek udzielających pomocy, itp.

 

Koordynatorzy:

Wioletta Dzwonkowska – pedagog

Danuta Szwec – Pałdyna  - psycholog