Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Piasecznie
 
 
Aktualności

 

mgr Monika Szmigiel

pedagog, nauczyciel dyplomowany.


Absolwentka Wydziału Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji na Uniwersytecie Warszawskim.

Ukończyła studia podyplomowe: socjoterapia, zarządzanie oświatą, oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna oraz kursy w zakresie diagnozy i terapii matematycznej.