Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Piasecznie
 
 
Aktualności

 

OFERTA PORADNI NA ROK SZKOLNY 2019/2020

W ramach oferty proponujemy różne formy pomocy dla dzieci i młodzieży, rodziców oraz nauczycieli. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Do niektórych grup uczestników kwalifikują osoby prowadzące zajęcia. 

 Print

DZIECI I MŁODZIEŻ

Zajęcia/ prelekcje/warsztaty

Prowadzący

Termin realizacji

Dla kogo


Integracja sensoryczna

B. Andrukiewicz
A. Gąsienica - Szostak

A. Koczanowska
K. Michałowska
M. Milczarek
B. Gierlińska
S. Sioch
E. Staśkowska
P. Wojdanowicz
Cały rok dzieci od urodzenia do ukończenia kl. III SP

Zajęcia grupowe „Terapia poprzez zabawę” dla dzieci w wieku 4-5 lat

T. Szefs
...

Cały rok 

dzieci w wieku 4-5 lat wraz z rodzicami

Zajęcia wspierające rozwój kompetencji emocjonalno-społecznych

D. Szwec- Pałdyna
...

Cały rok 

dzieci w wieku 5-6 lat

Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci z klas II-IV


  

I semestr

uczniowie z klas II-IV

Zajęcia socjoterapeutyczne dla uczniów klas V-VI


 

II semestr

uczniowie klas V-VI

Grupa socjoterapeutyczna dla młodzieży

...

Cały rok

uczniowie gimnazjum i szkół ponadgimanzjalnych z trudnościami społecznymi

„Strażnicy uśmiechu” program profilaktyczno -wychowawczy

M.Baranowska–Czub
L. Bartoszewska

Cały rok

uczniowie klas II-III, zajęcia w punkcie PPP w Górze Kalwarii


Poradnictwo edukacyjno-zawodowe  

W. Dymek

Cały rok

uczniowie gimn.  
i szkół ponadgimnazjalnych

Przesiewowe badania logopedyczne

B. Bielecka
E. Cienszkowska
J. Jeżewska
M. Kołsutowicz-Kuta
M. Konopka-Białoskórska
S. Sioch
A. Szaruch

I semestr

dzieci w wieku przedszkolnym

Przesiewowe badania uwagi słuchowej

A. Celeda
B. Bielecka
E. Cienszkowska

Cały rok

dzieci w wieku 6-13 lat

Badania przesiewowe funkcji wzrokowych (ortoptyczne)

J. Pietrzak –Świstak
K. Sowula

Cały rok

uczniowie klas II-III SP, badania indywidualne w PPP


Terapia metodą prof. Tomatisa

B. Andrukiewicz
W. Dzwonkowska

Cały rok  

Terapia metodą Warnkego
M. Baranowska –Czub
E. Cienszkowska
B. Bielecka
A. Celeda

Cały rok  
Biofeedback B. Bielecka
M. Konopka-Białoskórska
J. Pietrzak –Świstak
K. Sowula
Cały rok  

RODZICE I NAUCZYCIELE

SIEĆ współpracy i samokształcenia dla zainteresowanych nauczycieli i specjalistów placówek oświatowych Powiatu Piaseczyńskiego

Szczegóły w zakładce SIEĆ WSPÓŁPRACY

Interpretacja treści wskazówek i zaleceń zawartych w opiniach wydawanych przez Poradnię

A. Panek
D. Warsicka

wg potrzeb

nauczyciele

Profilaktyka, wczesna diagnoza zaburzeń mowy u małych dzieci

E. Cienszkowska

II semestr

rodzice, nauczyciele

„Szkoła dla rodziców” - warsztaty

...

I semestr

rodzice

„Szkoła dla rodziców” - warsztaty
B. Małkowska-Baranowska
K. Taraszewska-Budyta
II semestr rodzice dzieci młodszych
„Szkoła dla rodziców” - warsztaty
D. Warsicka
B. Mogielnicka
II semestr rodzice nastolatków  

„Usprawnianie funkcji wzrokowych, słuchowych oraz grafomotoryki” - warsztaty dla rodziców

J. Pietrzak –Świstak

II semestr

rodzice, dwie grupy po 8 osób

„Jak mówić żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać żeby do nas mówiły”

M. Baranowska–Czub
L. Bartoszewska

II semestr

rodzice, zajęcia odbywają się w punkcie PPP w Górze Kalwarii

"Będę Mamą" -  przygotowanie do świadomowgo macierzyństwa 

T. Szefs

 II semestr

matki


Stymulowanie rozwoju mowy dziecka - warsztaty nie tylko dla pedagogów
A. Gąsienica - Szostak   I, II semestr nauczyciele

Stymulowanie rozwoju mowy dziecka -  szkolenie dla rodziców
A. Gąsienica - Szostak   I, II semestr rodzice  

„Dzieci uzdolnione matematycznie” - pogadanka

H. Jaworska-Maj
M.Bielak-
Maciejewska

I semestr

nauczyciele SP

Terapia rodzin I. Dudzińska
K. Gromek-Kulasza
B. Maciaś
K. Sitarek

Cały rok rodzice

Coaching rodzicielski
M. Sulik Cały rok rodzice
 Grupa wsparca dla rodziców dzieci ze spektrum autyzmu W. Dzwonkowska
D. Szwec -Pałdyna

Cały rok rodzice
NOWOŚĆ!
Grupa wsparca dla rodziców dzieci z orzeczeniami 
T. Szefs
B. Macias
Cały rok rodzice

 

Zapraszamy do obejrzenia Galerii zdjęć .
Prezentacja części oferty poradni z udziałem specjalistów.