Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Piasecznie
 
 
Aktualności

 

OFERTA PORADNI NA ROK SZKOLNY 2017/2018

W ramach oferty proponujemy różne formy pomocy dla dzieci i młodzieży, rodziców oraz nauczycieli. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Do niektórych grup uczestników kwalifikują osoby prowadzące zajęcia. 

 Print

DZIECI I MŁODZIEŻ

Zajęcia/ prelekcje/warsztaty

Prowadzący

Termin realizacji

Dla kogo


Integracja sensoryczna

A. Gąsienica - Szostak
A. Koczanowska
K. Michałowska
B. Gierlińska
Cały rok dzieci od urodzenia do ukończenia kl. III SP

Zajęcia grupowe „Terapia poprzez zabawę” dla dzieci w wieku 4-5 lat

T. Szefs
W. Dzwonkowska

Cały rok 

dzieci w wieku 4-5 lat wraz z rodzicami

Zajęcia wspierające rozwój kompetencji emocjonalno-społecznych

D. Szwec- Pałdyna
W. Dzwonkowska

Cały rok 

dzieci w wieku 5-6 lat

Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci z klas II-IV


  

I semestr

uczniowie z klas II-IV

Zajęcia socjoterapeutyczne dla uczniów klas V-VI


 

II semestr

uczniowie klas V-VI

Grupa socjoterapeutyczna dla młodzieży

K. Gromek- Kulasza

Cały rok

uczniowie gimnazjum i szkół ponadgimanzjalnych z trudnościami społecznymi

„Strażnicy uśmiechu” program profilaktyczno -wychowawczy

M.Baranowska–Czub
L. Bartoszewska

Cały rok

uczniowie klas II-III, zajęcia w punkcie PPP w Górze Kalwarii


Poradnictwo edukacyjno-zawodowe  

M. Stolarska
E. Malec

Cały rok

uczniowie gimn.  
i szkół ponadgimnazjalnych

Przesiewowe badania logopedyczne

B. Bielecka
E. Cienszkowska

I semestr

dzieci w wieku przedszkolnym

Przesiewowe badania uwagi słuchowej

A. Celeda
B. Bielecka
E. Cienszkowska

Cały rok

dzieci w wieku 6-13 lat

Badania przesiewowe funkcji wzrokowych (ortoptyczne)

J. Pietrzak –Świstak
K. Sowula

Cały rok

uczniowie klas II-III SP, badania indywidualne w PPP


Terapia metodą prof. Tomatisa
W. Dzwonkowska
B. Andrukiewicz-Karaś
K. Łątka
Cały rok  

Terapia metodą Warnkego
M. Baranowska –Czub
E. Cienszkowska
B. Bielecka
A. Celeda

Cały rok  
Biofeedback B. Bielecka
K. Sowula
J. Pietrzak –Świstak
Cały rok  

RODZICE I NAUCZYCIELE

SIEĆ współpracy i samokształcenia dla zainteresowanych nauczycieli i specjalistów placówek oświatowych Powiatu Piaseczyńskiego

Szczegóły w zakładce SIEĆ WSPÓŁPRACY

Interpretacja treści wskazówek i zaleceń zawartych w opiniach wydawanych przez Poradnię

A. Panek
D. Warsicka

wg potrzeb

nauczyciele

Profilaktyka, wczesna diagnoza zaburzeń mowy u małych dzieci

E. Cienszkowska

II semestr

rodzice, nauczyciele

„Szkoła dla rodziców” - warsztaty

K. Gromek- Kulasza
D. Warsicka

I semestr

rodzice

„Szkoła dla rodziców” - warsztaty
B. Małkowska-Baranowska
K. Gromek- Kulasza
II semestr rodzice dzieci młodszych
„Szkoła dla rodziców” - warsztaty
D. Warsicka
B. Mogielnicka
II semestr rodzice nastolatków  

„Usprawnianie funkcji wzrokowych, słuchowych oraz grafomotoryki” - warsztaty dla rodziców

J. Pietrzak –Świstak

II semestr

rodzice, dwie grupy po 8 osób

„Jak mówić żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać żeby do nas mówiły”

M. Baranowska–Czub
L. Bartoszewska

II semestr

rodzice, zajęcia odbywają się w punkcie PPP w Górze Kalwarii

NOWOŚĆ!
"Będę Mamą" -  przygotowanie do świadomowgo macierzyństwa
 

T. Szefs

 II semestr

matki

NOWOŚĆ!
Stymulowanie rozwoju mowy dziecka - warsztaty nie tylko dla pedagogów
A. Gąsienica - Szostak   I, II semestr nauczyciele
NOWOŚĆ!
Stymulowanie rozwoju mowy dziecka -  szkolenie dla rodziców
A. Gąsienica - Szostak   I, II semestr rodzice  

„Dzieci uzdolnione matematycznie” - pogadanka

H. Jaworska-Maj
M.Bielak-
Maciejewska

I semestr

nauczyciele SP

Terapia rodzin K. Gromek- Kulasza
K. Sitarek
J.Jastrzębska
Cały rok rodzice
NOWOŚĆ!
Coaching rodzicielski
M. Sulik Cały rok rodzice
NOWOŚĆ!
 
Grupa wsparca dla rodziców dzieci ze spektrum autyzmu
D. Szwec -Pałdyna
W.Dzwonkowska
Cały rok rodzice

 

Zapraszamy do obejrzenia Galerii zdjęć .
Prezentacja części oferty poradni z udziałem specjalistów.