Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Piasecznie
 
 
Aktualności

 

mgr Renata Walkiewicz

psycholog.

Ukończyła pięcioletnie studia magisterskie na Wydziale Nauk Społecznych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w diagnozie i terapii dzieci  z różnorodnymi zaburzeniami rozwojowymi w ramach wczesnej interwencji. Wieloletni pracownik Ośrodka Wczesnej Interwencji w Warszawie, gdzie prowadziła terapię indywidualną i grupową dzieci z trudnościami rozwojowymi oraz  diagnozę (ocenę poziomu intelektualnego, emocjonalnego, społecznego oraz trudnych zachowań) we współpracy z innymi specjalistami. Zajmowała się wsparciem rodzin, które na co dzień borykają się z konsekwencjami zaburzonego rozwoju swoich dzieci. Doświadczenie zawodowe wzbogaciła kilkuletnim stażem pracy i opieki nad dorosłymi, m.in. z autyzmem i porażeniem mózgowym, w Wielkiej Brytanii.

Brała udział w wielu kursach, szkoleniach i konferencjach dotyczących problematyki  diagnozy i terapii zaburzeń rozwojowych dzieci. Obecnie uczestniczy w 4-letnim szkoleniu psychoterapeutycznym w MABORZE.