Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Piasecznie
 
 
Aktualności

 

mgr Anna Korczyńska-Witczak


pedagog specjalny, nauczyciel kontraktowy.

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Specjalności: oligofrenopedagogika, wychowanie przedszkolne i terapia pedagogiczna. Ukończyła kursy i szkolenia z zakresu diagnozy i terapii matematycznej oraz terapii ręki i trenera grafomotoryki.

Działalność w poradni:

  • Diagnoza: przyczyn trudności w nauce matematyki oraz specyficznych trudności w nauce (dysleksji, dysgrafii i dysortografii).
  • Terapia matematyczna dla dzieci i młodzieży z trudnościami w nauce matematyki i specyficznymi trudnościami w nauce matematyki.
  • Terapia ręki dzieci i młodzieży.
  • Diagnoza pedagogiczna dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.