Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Piasecznie
 
 
Aktualności

 

ZESPOŁY ORZEKAJĄCE DZIAŁAJĄCE W PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2017/2018:

  • Zespół ogólny
  • Zespół ds. autyzmu i Zespołu Aspergera
  • Zespół ds. wad wzroku
  • Zespół ds. wad słuchu

 

Wnioski Rodziców/opiekunów prawnych rozpatrywane są według kolejności zgłoszeń.

Rodzice/opiekunowie prawni informowani są  o możliwości wzięcia udziału w posiedzeniu Zespołu, w części dotyczącej ich dziecka.