Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Piasecznie
 
 
Aktualności

 

Diagnoza integracji sensorycznej SI

Na diagnozę integracji sensorycznej, kierują poszczególni specjaliści po przeprowadzonych konsultacjach.