Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Piasecznie
 
 
Aktualności

 

Terapia EEG Biofeedback

W EEG BFB uczestniczyć mogą dzieci z terenu objętego działalnością Poradni.
Na terapię kwalifikują specjaliści Poradni po przeprowadzonych konsultacjach.

 Zapisy na treningi EEG BFB odbywają się w sekretariacie, po dostarczeniu niezbędnych dokumentów :
- wynik badania EEG z opisem,
- zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do podjęcia w/w treningów.
Dzieci przyjmowane są według kolejności zgłoszeń.
O terminie rozpoczęcia treningów rodzice/opiekunowie powiadamiani są telefonicznie.
Sesja EEG BFB obejmuje 10 treningów, po 60 minut każdy.
Treningi odbywają się cztery razy w tygodniu o stałej porze.
Rodzice zobowiązani są do powiadomienia o ewentualnej nieobecności dziecka na zajęciach.
Trzy nieusprawiedliwione nieobecności dziecka powodują przerwanie terapii.

EEG Biofeedback - infomacja o metodzie.