Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Piasecznie
 
 
Aktualności

 

SKŁAD ZESPOŁÓW ORZEKAJĄCYCH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 

Zespół ogólny:

Teresa Szefs – psycholog, surdopedagog, oligofrenopedagog - przewodnicząca

Halina Jaworska-Maj – pedagog

Bożenna Bielecka – logopeda

Bożena Gawron – lekarz

 

Zespół ds. autyzmu i Zespołu Aspergera:

Danuta Szwec-Pałdyna – psycholog - przewodnicząca

Beata Maciaś - psycholog

Wioletta Dzwonkowska – pedagog, oligofrenopedagog 

Bożenna Bielecka – logopeda

Bożena Gawron – lekarz

 

• Zespół ds. wad wzroku:

Anna Celeda – tyflopedagog, surdopedagog - przewodnicząca

Katarzyna Sowula – psycholog, diagnosta funkcji wzrokowych

Maria Jolanta Pietrzak-Świastak – pedagog, diagnosta funkcji wzrokowych

Bożena Gawron – lekarz

 

• Zespół ds. wad słuchu:

Anna Celeda – tyflopedagog, surdopedagog - przewodnicząca

Teresa Szefs – psycholog, surdopedagog, oligofrenopedagog

Bożena Gawron – lekarz