Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Piasecznie
 
 
Aktualności

 

SKŁAD ZESPOŁÓW ORZEKAJĄCYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

Zespół ogólny:

Teresa Szefs – psycholog, surdopedagog - przewodnicząca

Halina Jaworska-Maj – pedagog

Bożenna Bielecka – logopeda

Mirosław Małecki – lekarz

 

Zespół ds. autyzmu i Zespołu Aspergera:

Danuta Szwec-Pałdyna – psycholog - przewodnicząca

Wioletta Dzwonkowska – pedagog

Ewa Cienszkowska – neurologopeda

Mirosław Małecki – lekarz

 

• Zespół ds. wad wzroku:

Anna Celeda – tyflopedagog, surdopedagog - przewodnicząca

Katarzyna Sowula – psycholog, ortoptysta

Maria Jolanta Pietrzak-Świastak – pedagog, ortoptysta

Mirosław Małecki - lekarz

 

• Zespół ds. wad słuchu:

Anna Celeda – tyflopedagog, surdopedagog - przewodnicząca

Teresa Szefs – psycholog, surdopedagog

Mirosław Małecki – lekarz