Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Piasecznie
 
 
Aktualności

 

ZAPRASZAMY - szkolenia TUS, Interwencja kryzysowa

uprzejmie informujemy, iż w ramach wsparcia placówek oświatowych - sieci współpracy i samokształcenia (na prośbę uczestników), Poradnia organizuje odpłatne szkolenia na terenie Piaseczna dla zainteresowanych tematyką:

1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci i młodzieży z autyzmem, Zespołem Aspergera - 10 godz. dydakt. w trzech terminach:
26 kwietnia (godz. 12.30 – 20.30) - czwartek
lub
21 kwietnia (godz. 10.00 – 18.00) - sobota

2. Interwencja kryzysowa – diagnoza, zasady i etapy, sposób pracy. Jak rozmawiać z uczniem w sytuacji straty, żałoby, myśli samobójczych - 10 godz. dydaktycznych:
12 kwietnia (godz. 10.00 – 18.00) - czwartek

Koszt w/w  szkoleń uzależniony jest od liczby uczestników - 10 godz. szkolenia dla grupy wynosi 3 000 zł.
Maksymalna liczba uczestników w każdej z grup to 30 osób (wówczas za 10 godz. szkolenia płacicie Państwo 100 zł.)

Ponadto proponujemy szkolenie Rady Pedagogicznej placówki nt.: Tworzenie procedur reagowania w sytuacjach trudnych i kryzysowych w szkole/przedszkolu.
Koszt szkolenia to 300 zł. za godz. dydaktyczną. Termin oraz ramy czasowe do uzgodnienia między dyrektorem placówki a prowadzącym - za pośrednictwem Poradni.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniach mogą zapisać się przez Formularz kontaktowy 
lub email na adres dyrektor@poradnia.piaseczno.pl
z podaniem tematu szkolenia oraz wybranego terminu.

Szczegóły oferty:
TUS
Interwencja kryzysowa


---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Materiały z konferencji o Zespole DiGeorge'a

zorganizowanej w dniu 03 listopada 2017 r.
przez naszą poradnię wraz
ze Stowarzyszeniem 22q11 .

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLoOUObhTccnB3eOQpMetonieAcXh6Nlfv
Ponadto w zakładce Publikacje, poradniki

załączamy prezentację dr Nowakowskiej, genetyk z Instytutu
Matki i Dziecka w Warszawie.


Kolejne części będą sukcesywnie dodawane na konto 22q11 Polska:
materiały z wykładu prowadzonego przez Magdalenę Lausz z Centrum
Zdrowia Dziecka oraz Ewę Hadałę-Mikołajczuk - hipoterapeutkę z Open
by Horses.

-------------------------------------------------------------------------------------

POLECAMY interesujące szkolenia: 
www.centrumedukacji.com  

http://scolar.pl/szkolenia/

http://wsparcieirozwoj.org/