Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Piasecznie
 
 
Aktualności

 

SIEĆ współpracy i samokształcenia

dla zainteresowanych nauczycieli i specjalistów pomocy psychologiczno-pedagogicznej placówek oświatowych Powiatu Piaseczyńskiego.

Cele sieci: 


Zapraszamy na spotkania w grupach tematycznych:         

Adresaci sieci

Koordynatorzy, e-adresy

Terminy spotkań

Miejsce spotkań

 

Nauczyciele przedszkoli

oraz

diagności wieku rozwojowego (0-7 lat)  

 

Wiktoria Jurgilewicz

w.jurgilewicz@poradnia.piaseczno.pl

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

ul. Wojska Polskiego 30, Piaseczno
sala 9

 


Psycholodzy szkolni

 

Katarzyna Gromek-Kulasza

k.g-kulasza@poradnia.piaseczno.pl

21 października w godz. 11-13

UWAGA: pod tabelą znajdują sie szczegółowe informacje o tematyce spotkań.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

ul. Wojska Polskiego 30, Piaseczno
sala 9


 

Pedagodzy szkolni

 

Bożena Małkowska-Baranowska

dyrektor@poradnia.piaseczno.pl


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

ul. Wojska Polskiego 30, Piaseczno
sala 9


 

Szkolni koordynatorzy doradztwa zawodowego

 

Waldemar Dymek

w.dymek@poradnia.piaseczno.pl


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

ul. Wojska Polskiego 30, Piaseczno
sala 9

 

Logopedzi

 

Ewa Cienszkowska

e.cienszkowska@poradnia.piaseczno.pl


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

ul. Wojska Polskiego 30, Piaseczno
sala 9

 

Terapeuci pedagogiczni

i nauczyciele wspierający proces kształcenia

 

Anna Panek

a.panek@poradnia.piaseczno.plPoradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

ul. Wojska Polskiego 30, Piaseczno
sala 9

 

 

 

Specjalistów pomocy psychologiczno-pedagogicznej z terenu Gminy Góry Kalwaria, zapraszamy również na spotkanie z pracownikami działającego tam punktu zamiejscowego Poradni ............................

 


 


Zapraszamy psychologów pracujących w placówkach oświatowych i opiekuńczo - wychowawczych na terenie powiatu piaseczyńskiego na spotkania w ramach sieci współpracy w roku szkolnym 2019/2020. Spotkania mają charakter superwizyjno - szkoleniowy. Chcemy wzajemnie wzmacniać się swoim doświadczeniem oraz poszerzać je o zagadnienia, które uznajemy jako ważne w naszej pracy.

.....................


Tematyka spotkań może ulec modyfikacji w zależności od Państwa potrzeb.
Niezależnie od spotkań sieci planujemy również szkolenia w wybranych wspólnie obszarach.
Szczegóły będą zamieszczane na stronie poradni.
Prosimy również o kontakt e-mail z koordynatorem sieci.

Pod tym adresem można zgłosić swoją gotowość do udziału w spotkaniach sieci. 
Usprawni to wzajemną komunikację.