Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Piasecznie
 
 
Aktualności

 

SIEĆ współpracy i samokształcenia

dla zainteresowanych nauczycieli i specjalistów pomocy psychologiczno-pedagogicznej placówek oświatowych Powiatu Piaseczyńskiego.

Cele sieci: 


Zapraszamy na spotkania w grupach tematycznych:         

Adresaci sieci

Koordynatorzy, e-adresy

Terminy spotkań

Miejsce spotkań

 

Nauczyciele przedszkoli

oraz

diagności wieku rozwojowego (0-7 lat)  

 

Teresa Szefs

t.szefs@poradnia.piaseczno.pl

13.11.18
- godz. 12.00

 

20.05.2019

- godz. 14-15

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

ul. Wojska Polskiego 30, Piaseczno
sala 9

 


 

Psycholodzy szkolni

 

Ewa Lubianiec


e.lubianiec@poradnia.piaseczno.pl

22.10.18
zawsze godz. 14.00
26.11.2018
07.01.2019
18.02.2019
18.03.2019
06.05.2019
UWAGA: pod tabelą znajdują sie szczegółowe informacje o tematyce spotkań.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

ul. Wojska Polskiego 30, Piaseczno
sala 9


 

Pedagodzy szkolni

 

Bożena Małkowska-Baranowska

dyrektor@poradnia.piaseczno.pl

13.11.2018        godz. 12

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

ul. Wojska Polskiego 30, Piaseczno
sala 9


 

Szkolni koordynatorzy doradztwa zawodowego

 

Małgorzata Stolarska

m.stolarska@poradnia.piaseczno.pl

13.11.2018       godz. 12

12.12.2018
godz. 12

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

ul. Wojska Polskiego 30, Piaseczno
sala 9

 

Logopedzi

 

Ewa Cienszkowska

e.cienszkowska@poradnia.piaseczno.pl

13.11.2018        godz. 12

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

ul. Wojska Polskiego 30, Piaseczno
sala 9

 

Terapeuci pedagogiczni

i nauczyciele wspierający proces kształcenia

 

Anna Panek

a.panek@poradnia.piaseczno.pl

13.11.2018        godz.12

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

ul. Wojska Polskiego 30, Piaseczno
sala 9

 

 

 

Specjalistów pomocy psychologiczno-pedagogicznej z terenu Gminy Góry Kalwaria, zapraszamy również na spotkanie z pracownikami działającego tam punktu zamiejscowego Poradni dn. 22 stycznia 2019r. o godz. 10.00.

 


 


Zapraszamy psychologów pracujących w placówkach oświatowych i opiekuńczo - wychowawczych na terenie powiatu piaseczyńskiego na spotkania w ramach sieci współpracy w roku szkolnym 2018/2019. Spotkania mają charakter superwizyjno - szkoleniowy. Chcemy wzajemnie wzmacniać się swoim doświadczeniem oraz poszerzać je o zagadnienia, które uznajemy jako ważne w naszej pracy.
Na pierwszym spotkaniu, które odbyło się 22.10.2018 ustalony został harmonogram spotkań w roku szkolnym 2018/2019. Planujemy spotkać się 5 razy, każdorazowo w poniedziałki o godz. 14 w Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej w Piasecznie, ul. Wojska Polskiego 30 (sala nr 9).

Terminy i tematyka kolejnych spotkań:

26.11.2018 - "Interpretacja wyników badań testem WISC-R. Przegląd narzędzi diagnostycznych użytecznych w praktyce psychologa szkolnego i psychologa w placówkach opiekuńczo - wychowawczych".
07.01.2019 - analiza wybranych przypadków - przewidujemy analizę 3 przypadków, prosimy o zgłoszenia osób, które chcą się podzielić szczególnie ważnym/trudnym przypadkiem i podjąć jego analizę w gronie naszego zespołu
18.02.2019 - "Psychodietetyka - zaburzenia rozwojowe, trudności w funkcjonowaniu psychospołecznym i edukacyjnym dzieci na tle zaburzeń jelitowych i innych związanych z odżywaniem"
18.03.2019 - "Terapia rodziny - granice pomocy psychologicznej rodzinie - co możemy zrobić w ramach szkoły i placówki, zasady krótkiej interwencji"
06.05.2019 -  analiza wybranych przypadków - przewidujemy analizę 3 przypadków, prosimy o zgłoszenia osób, które chcą się podzielić szczególnie ważnym/trudnym przypadkiem i podjąć jego analizę w gronie naszego zespołu

Tematyka spotkań może ulec modyfikacji w zależności od Państwa potrzeb.
Niezależnie od spotkań sieci planujemy również szkolenia w wybranych wspólnie obszarach.
Pierwsze szkolenie (warsztaty) chcemy zorganizować na temat metody TRE - metody uwalniania z ciała napięcia i traumy. Szczegóły będą zamieszczane na stronie poradni.
Prosimy również o kontakt e-mail z koordynatorem sieci p. Ewą Lubianiec 
e.lubianiec@poradnia.piaseczno.pl 
Pod tym adresem można zgłosić swoją gotowość do udziału w spotkaniach sieci. 
Usprawni to wzajemną komunikację.