Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Piasecznie
 
 
Aktualności

 

mgr Maria Konopka-Białoskórska

logopeda, nauczyciel dyplomowany.

Obecnie w trakcie specjalizacji - neurologopedia oraz  wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Odbyła staż w szpitalu na oddziale neurologiczno-rehabilitacyjnym Lux Med Tabita w Konstancinie Jeziornie.
Zdobywała praktykę logopedyczną w przedszkolach piaseczyńskich oraz szkołach podstawowych.

W poradni zajmuje się oceną rozwoju mowy, terapią zabużeń mowy, wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka.