GRUPA WSPARCIA dla rodziców dzieci z klas V-VIII i klas szkół ponadpodstawowych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Zapraszamy rodziców dzieci z klas V-VIII i klas szkół ponadpodstawowych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na

                           GRUPĘ WSPARCIA

Spotkania odbędą się o godzinie 17.00. w dniach:  

28 października 2021r.,
25 listopada 2021 r.,
16 grudnia 2021 r.,
27  stycznia 2022 r.,
24 lutego 2022 r.,
24 marca 2022 r.,
21 kwietnia 2022 r.,
26 maja 2022 r., 
23 czerwca 2022 r.

Cele spotkania:

  • uzyskanie informacji na temat aktualnych przepisów dotyczących

kształcenia specjalnego,

  • wsparcie w trudnych sytuacjach,
  • wymiana doświadczeń,
  • dzielenie się informacjami na temat specjalistycznych placówek

udzielających pomocy, itp.

 Koordynatorzy:

 Teresa Szefs – psycholog, oligofrenopedagog, surdopedagog

 Wioletta Dzwonkowska – pedagog

Skip to content