GRUPY WSPARCIA dla rodziców dzieci z diagnozą całościowych zaburzeń rozwoju (autyzm, zespół Aspergera)

Zapraszamy rodziców dzieci z diagnozą całościowych zaburzeń rozwoju (autyzm, zespół Aspergera) na

GRUPY WSPARCIA

Grupa dla rodziców dzieci przedszkolnych  

pierwsze spotkanie odbędzie się 06 października 2022 r. o godzinie 16.30

Grupa dla rodziców uczniów klas I-III

pierwsze spotkanie odbędzie się 13 października 2022 r. o godzinie 16.30

Zapisy do grup odbywają się w sekretariacie Poradni (ilość miejsc ograniczona).

Cele spotkania:

  • uzyskanie informacji na temat aktualnych przepisów dotyczących kształcenia specjalnego dzieci z CZR,
  • wsparcie w trudnych sytuacjach,
  • wymiana doświadczeń,
  • dzielenie się informacjami na temat specjalistycznych placówek udzielających pomocy, itp.

Spotkania grup będą się odbywały wg harmonogramu podanego na pierwszym spotkaniu (raz w miesiącu, w czwartki w godzinach od 16.30 do 18.30)

Koordynatorzy:

Wioletta Dzwonkowska – pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny

Danuta Szwec – Pałdyna  – psycholog

Skip to content