GRUPA WSPARCIA dla rodziców dzieci z klas V-VIII i klas szkół ponadpodstawowych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Zapraszamy rodziców dzieci z klas V-VIII i klas szkół ponadpodstawowych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na

                           GRUPY WSPARCIA

 Pierwsze potkania odbędzie się dn. 27 października 2022r. o godzinie 17.00.

Cele spotkania:

  • uzyskanie informacji na temat aktualnych przepisów dotyczących

kształcenia specjalnego,

  • wsparcie w trudnych sytuacjach,
  • wymiana doświadczeń,
  • dzielenie się informacjami na temat specjalistycznych placówek

udzielających pomocy, itp.

 Koordynatorzy:

 Teresa Szefs – psycholog, oligofrenopedagog, surdopedagog

Wioletta Dzwonkowska – pedagog, ologofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny

Skip to content