Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Piasecznie
 
 
Aktualności

 

mgr Justyna Jeżewska

logopeda, pedagog specjalny, nauczyciel dyplomowany

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie – Wydział Rewalidacji i Resocjalizacji , kierunek pedagogika specjalna.

Ukończyła studia podyplomowe w zakresie logopedii w Wyższej Szkole Humanistycznej w Warszawie - Wydział Filologii Polskiej oraz Pedagogikę specjalną w zakresie edukacji i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu  w Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi.

Odbyła liczne szkolenia, staże i kursy doskonalące w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, m.in. kurs I i II stopnia Integracji Sensorycznej.


W poradni zajmuje się diagnozą, profilaktyką i terapią dzieci z zaburzeniami mowy.