Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Piasecznie
 
 
Aktualności

 

mgr Anna Szaruch

logopeda, pedagog specjalny, nauczyciel kontraktowy.


Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - specjalność logopedia.

Ukończyła skolenia z zakresu:

  • AAC (Wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się - I i II stopień)
  • Diagnoza i terapia zaburzeń mowy u dzieci z rozszczepam wargi  i podniebienia, w tym wczesna interwencja logopedyczna
  • Dysfagia - usprawnianie
  • Trudności w komunikacji -co zamiast mowy?

 

Praktykę zawodową zdobywała w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.

W poradni zajmuje się diagnozą i terapią dzieci z zaburzeniami mowy.

Obecnie przebywa na urlopie rodzicielskim.