Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Piasecznie
 
 
Aktualności

 

OFERTA PORADNI NA ROK SZKOLNY 2020/2021

W ramach oferty proponujemy różne formy pomocy dla dzieci i młodzieży, rodziców oraz nauczycieli. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Do niektórych grup uczestników kwalifikują osoby prowadzące zajęcia. 

W okresie pandemii zajęcia grupowe nie są prowadzone.

 Print

DZIECI I MŁODZIEŻ

Zajęcia/ prelekcje/warsztaty

Prowadzący

Termin realizacji

Dla kogo


Integracja sensoryczna

B. Andrukiewicz
B. Bojanowska
E. Dworakowska
A. Gąsienica - Szostak
B. Gierlińska

A. Koczanowska
K. Michałowska
M. Namęcka
S. Sioch
P. Wojdanowicz
Cały rok dzieci od urodzenia do ukończenia kl. III SP

Zajęcia grupowe „Terapia poprzez zabawę” dla dzieci w wieku 4-5 lat

T. Szefs
W. Dzwonkowska

Cały rok 

dzieci w wieku 4-5 lat wraz z rodzicami

Zajęcia wspierające rozwój kompetencji emocjonalno-społecznych

D. Szwec- Pałdyna
...

Cały rok 

dzieci w wieku 5-6 lat

Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci z klas II-IV


...

  

I semestr

uczniowie z klas II-IV

Zajęcia socjoterapeutyczne dla uczniów klas V-VI


... 

II semestr

uczniowie klas V-VI

Grupa socjoterapeutyczna dla młodzieży

...

Cały rok

uczniowie szkół ponadpodstawowych z trudnościami społecznymi

„Strażnicy uśmiechu” program profilaktyczno -wychowawczy

M.Baranowska–Czub
L. Bartoszewska

Cały rok

uczniowie klas II-III, zajęcia w punkcie PPP w Górze Kalwarii


Poradnictwo edukacyjno-zawodowe  

W. Dymek
M. Stolarska

Cały rok

uczniowie szk. podst. 
i szkół ponadpodst.

Przesiewowe badania logopedyczne

B. Bielecka
E. Cienszkowska
J. Jeżewska
M. Kołsutowicz-Kuta
M. Konopka-Białoskórska
S. Sioch
A. Szaruch
E. Ozga

I semestr

dzieci w wieku przedszkolnym

Przesiewowe badania uwagi słuchowej

A. Celeda
B. Bielecka
E. Cienszkowska

Cały rok

dzieci w wieku 6-13 lat

Badania przesiewowe funkcji wzrokowych (ortoptyczne)

J. Pietrzak –Świstak
K. Sowula

Cały rok

uczniowie klas II-III SP, badania indywidualne w PPP


Terapia metodą prof. Tomatisa

B. Andrukiewicz
W. Dzwonkowska

Cały rok  

Terapia metodą Warnkego
M. Baranowska –Czub
E. Cienszkowska
B. Bielecka
E. Jaroń

Cały rok  
Biofeedback B. Bielecka
M. Konopka-Białoskórska
J. Pietrzak –Świstak
K. Sowula
Cały rok  
NOWOŚĆ!
Grupa wsparca dla rodzeństwa dzieci z orzeczeniami 
Z. Szlendak Cały rok  

Terapia bilateralna

A. Koczanowska
K. Michałowska 
Cały rok  dzieci do ukończenia kl. III SP 
Konsultacja dietetyka A. Gąsienica - Szostak
I. Dudzińska
Cały rok    
 

RODZICE I NAUCZYCIELE

SIEĆ współpracy i samokształcenia dla zainteresowanych nauczycieli i specjalistów placówek oświatowych Powiatu Piaseczyńskiego

Szczegóły w zakładce SIEĆ WSPÓŁPRACY

Interpretacja treści wskazówek i zaleceń zawartych w opiniach wydawanych przez Poradnię

A. Panek
D. Warsicka

wg potrzeb

nauczyciele

Profilaktyka, wczesna diagnoza zaburzeń mowy u małych dzieci

E. Cienszkowska

II semestr

rodzice, nauczyciele

„Szkoła dla rodziców” - warsztaty

...

I semestr

rodzice

„Szkoła dla rodziców” - warsztaty
...
K. Taraszewska-Budyta
II semestr rodzice dzieci młodszych
„Szkoła dla rodziców” - warsztaty
D. Warsicka
....
II semestr rodzice nastolatków  

„Usprawnianie funkcji wzrokowych, słuchowych oraz grafomotoryki” - warsztaty dla rodziców

J. Pietrzak –Świstak

II semestr

rodzice, dwie grupy po 8 osób

„Jak mówić żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać żeby do nas mówiły”

M. Baranowska–Czub
L. Bartoszewska

II semestr

rodzice, zajęcia odbywają się w punkcie PPP w Górze Kalwarii

"Będę Mamą" -  przygotowanie do świadomowgo macierzyństwa 

T. Szefs

 II semestr

matki


Stymulowanie rozwoju mowy dziecka - warsztaty nie tylko dla pedagogów
A. Gąsienica - Szostak   I, II semestr nauczyciele

Stymulowanie rozwoju mowy dziecka -  szkolenie dla rodziców
A. Gąsienica - Szostak   I, II semestr rodzice  

„Dzieci uzdolnione matematycznie” - pogadanka

H. Jaworska-Maj
M.Bielak-
Maciejewska

I semestr

nauczyciele SP

Terapia rodzin I. Dudzińska
K. Gromek-Kulasza
B. Maciaś
K. Sitarek

Cały rok rodzice

Coaching rodzicielski
... Cały rok rodzice
 Grupa wsparca dla rodziców dzieci ze spektrum autyzmu W. Dzwonkowska
D. Szwec -Pałdyna

Cały rok rodzice
NOWOŚĆ!
Grupa wsparca dla rodziców dzieci z orzeczeniami 
T. Szefs
W. Dzwonkowska
Cały rok rodzice

Dzięki wspólpracy z fundacją OFFKA zwiększył się dostęp do usług specjalistycznych: 

  • Terapia i psychoterapia dzieci i młodzieży
  • Terapia i psychoterapia dorosłych
  • Psychoterapia rodzinna
  • Konsultacje wychowawcze

Od września 2020 r. , w ramach projektu POWER  pt. „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę - projekt zintegrowany. Powiat piaseczyński” (Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa), z ramienia powiatu poradnia realizuje zadania tworzenia środowiskowego centrum zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży.

 

Zapraszamy do obejrzenia Galerii zdjęć .
Prezentacja części oferty poradni z udziałem specjalistów.