Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Piasecznie
 
 
Aktualności

 

mgr Joanna Matyjasiak 

pedagog, terapeuta psychologiczno-pedagogiczny, nauczyciel dyplomowany.

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego.
Ukończyła studia podyplomowe z zakresu terapii pedagogicznej uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się  oraz organizacji i zarządzania oświatą. Posiada kwalifikacje do prowadzenia terapii uwagi słuchowej metodą Warnkego; terapii integracji sensorycznej.

W Poradni zajmuje się diagnozą pedagogiczną dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.