Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Piasecznie
 
 
Aktualności

 

mgr Katarzyna Wierzgała (Kapciak )

pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny, nauczyciel mianowany.

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie oraz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Specjalności: terapia pedagogiczna oraz pedagogika wczesnoszkolna i pedagogika przedszkolna.

 Ukończyła studia podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej:

– edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i Zespołem Aspergera
– edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika).

Posiada liczne kursy i szkolenia dotyczące pracy z osobami ze spektrum zaburzeń autystycznych, sensomotorycznej terapii widzenia, zintegrowanego treningu pisania - SIhand (terapia ręki) oraz metody integracji sensorycznej - SI (certyfikat I i II stopnia PSTIS). Zdobyła kompetencje w zakresie prowadzenia zajęć według programu percepcyjno-motorycznego „Move to Learn” (Ruch dla Uczenia się).

Uczestniczyła w warsztatach metodycznych na temat pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych „All Children are Special” w Sewilli oraz w kursie językowym w Maladze. Była autorką publikacji edukacyjnych w czasopiśmie dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej „Życie Szkoły”. Doświadczenie zawodowe zdobywała jako pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny i integracji sensorycznej w szkole podstawowej.

Działalność w Poradni:

  • Diagnoza specyficznych trudności w nauce (dysleksji, dysgrafii, dysortografii i dyskalkulii) oraz przyczyn trudności w nauce matematyki.
  • Diagnoza pedagogiczna dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz młodzieży.