Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Piasecznie
 
 
Aktualności

 

mgr Maja Horajska 


p
edagog specjalny, socjoterapeuta, terapeuta pedagogiczny, nauczyciel kontraktowy.

Ukończyła studia magisterskie w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, studia podyplomowe w zakresie Socjoterapii i profilaktyki społecznej dzieci i młodzieży w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Lublinie, a także, podyplomowo – Terapię Pedagogiczną na wydziale pedagogicznym Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego w Przemyślu.

Jest trenerem Treningu Zastępowania Agresji TZA ART oraz terapeutą ręki.  Ukończyła liczne kursy i szkolenia z zakresu pracy pedagogicznej z dziećmi i młodzieżą.

Doświadczenie zawodowe zdobyła jako nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne  w szkole podstawowej. Pracuje z dziećmi klas 0-3 również jako terapeuta w dziedzinie terapii ręki. W poradni zajmuje się diagnozą pedagogiczną uczniów w wieku szkolnym.

Interesuje się Afryką, fotografią, literaturą, podróżami oraz językami obcymi.