Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Piasecznie
 
 
Aktualności

 

Diagnoza rozwoju poznawczo-emocjonalnego

Na wizytę ze specjalistą należy wziąć ze sobą:

  • Numer PESEL dziecka,
  • Wcześniejsze opinie specjalistyczne o dziecku, jeżeli korzystało już z takiej pomocy (psychologiczne, psychiatryczne, neurologiczne itp.),
  • Zaświadczenia lekarskie i wyniki badań, jeżeli dziecko znajduje się pod specjalistyczną opieką medyczną,
  • Opinię od nauczyciela/pedagoga dotyczącą funkcjonowania dziecka na zajęciach w przedszkolu/szkole - druki znajdują się w zakładce "Dokumenty do pobrania".

Prosimy przynosić kopie dokumentów /oryginały do wglądu/, ponieważ Poradnia nie prowadzi usług xero.