Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Piasecznie
 
 
Aktualności

 

Diagnoza uwagi słuchowej

Na diagnozę uwagi słuchowej kierują specjaliści Poradni po przeprowadzonych konsultacjach.