Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Piasecznie
 
 
Aktualności

 

PUBLIKACJE, PORADNIKI


Wpływ nadużywania nowych technologii na rozwój dziecka -  opracowała Małgorzata Jaczewska

Rodzic jako doradca swojego dziecka przy wyborze szkoły ponadpodstawowej 2022/2023 - prezentacja dla rodziców WCiESAKCJA-INTEGRACJA - program wychowawczy, praktyczny poradnik dla nauczycieli - prof. Wolan-Nowakowska


Kampania społeczna SZKOŁA-OD-NOWA - rozwiązania, które pomogą dzieciom i młodzieży wrócić do szkoły po czasie edukacji zdalnej  - materiały dla nauczycieli i rodziców

 

Wsparcie uczniów w powrocie do szkół – materiały edukacyjne

 
Korzyści z czytania dzieciom - poradnik dla rodziców

→ Kiedy moje dziecko będzie gotowe pójść do szkoły? -  opracowała Agnieszka Wardziak

→  Zestaw ćwiczeń domowych dla dyslektyka  opracowała Agnieszka Wardziak

→ Domowa terapia ręki - opracowała Agnieszka Wardziak

 Autyzm - definicja, objawy - opracowała Wioletta Dzwonkowska

→ Specyficzne trudności w uczeniu się, ze szczególnym uwzględneiem dyskalkulii - opracowała dr Halina Jaworska-Maj, Wioletta Dzwonkowska

Praca z dzieckiem dyslektycznym - opracowała M. Jolanta Pietrzak-Świstak

Walka z dysgrafią opracowała M. Jolanta Pietrzak-Świstak

Trudne sprawy (traumatyczne przeżycia) w życiu małych dzieci - opracowała Małgorzata Bielak-Maciejewska

→ Kilka słów o orzecznictwie opracowała Teresa Szefs

→ Jak czytać opinie psychologiczno-pedagogiczne - opracowała Wioletta Dzwonkowska

Wpływ cech narządu wzroku na opanowanie podstaw czytania i pisania opracowała M. Jolanta Pietrzak-Świstak

Zakres i znaczenie diagnozy funkcji wzrokowych  oraz rehabilitacji ortoptycznej w trudnościach szkolnych opracowała M. Jolanta Pietrzak-Świstak

Objawy mogące wskazywać na zaburzenia wzrokowe opracowała M. Jolanta Pietrzak-Świstak 

OPTO-DYSLEKSJA  - opracowała M. Jolanta Pietrzak-Świstak

→  EEG Biofeedback - opracowały Katarzyna Sowula, Bożenna Bielecka

→  EEG Biofeedback - warto wiedzieć - opracowały Katarzyna Sowula, Bożenna Bielecka

→ Metoda prof. Tomatisa - opracowała Renata Walewska-Sajdak

→ Metoda Warnkego - opracowały Iwona Malik, Małgorzata Baranowska-Czub

→ Stymulowanie rozwoju mowy dzieci. Kompendium dla nauczycieli i rodziców - opracowała Aldona Gąsienica-Szostak

→ Zadania przedszkoli, szkół, ośrodków oraz poradni w zakresie diagnozy, terapii dzieci i młodzieży - opracowały Bożena Małkowska-Baranowska, Teresa Szefs

→  Zadania szkół, poradni w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego - opracowały Bożena Małkowska-Baranowska, Małgorzata Stolarska

→  Uczeń w sytuacji planowania kariery edukacyjnej i zawodowej. Specyfika rozwoju zawodowego w okresie dorastania (gimnazjum) - opracowała Zuzanna Szlendak

→ O dobrej współpracy Nauczycieli z Rodzicami   - opracowała Bożena Małkowska-Baranowska

→ Muzyka, która leczy - opracowała M. Jolanta Pietrzak-Świstak

→ Nie tylko o uwadze słuchowej - opracowała Bożenna Bielecka

→ Nieprawidłowa uwaga słuchowa, przetwarzanie słuchowe - objawy, przyczyny,testy przesiewowe opracowała Anna Celeda

→  Wychowanie słuchowe - uczenie się słuchania -  opracowała Anna Celeda

→ Ciekawostki dotyczące wzroku - opracowała M. Jolanta Pietrzak-Świstak

→ Znaczenie diagnozy i terapii funkcji wzrokowych w profilaktyce trudności w nauce czytania i pisania - opracowała M. Jolanta Pietrzak-Świstak

Ćwiczenia profilaktyczno-relaksacyjne oczu - opracowała M. Jolanta Pietrzak-Świstak

  Kilka słów o integracji sensorycznej - opracowała Bożena Gierlińska    

  Propozycje ćwiczeń fizycznych dla dzieci  z  obniżonym poziomem graficznym pisma - opracowała M. Jolanta Pietrzak-Świstak

  Odżywianie a praca mózgu - opracowała M. Jolanta Pietrzak-Świstak

→  Ruch w uczeniu sie czyli pedagogika cyrku - opracowała M. Jolanta Pietrzak-Świstak

→  Nieśmiałość - opracowała M. Jolanta Pietrzak-Świstak

→ Medyczne, terapeutyczne i wychowawcze wyzwania w pracy z dzieckiem z Zespołem DiGeorge’a - opracowała dr Beata Nowakowska, genetyk z Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie

→ Interwencja kryzysowa w placówkach oświatowych - Katarzyna Pankowska-Jurczyk, Fundacja Wsparcie i Rozwój

→ WSPOMAGANIE SZKÓŁ W ZAKRESIE INTERWENCJI KRYZYSOWEJ - publikacja ORE

→ Przemoc w rodzinie wobec dzieci - opracowała Zuzanna Szlendak

→ Emocje - jak sobie z nimi radzić?  - opracowała Zuzanna Szlendak

→ Integracja sensoryczna - co to jest?  - opracowała Katarzyna Michałowska

 -------------------------------------------------------------------

Nauczycielu, pamietaj!

NIEZBĘDNIK DOBREGO NAUCZYCIELA: Rozwój, Opieka, Edukacja, Monitorowanie rozwoju dziecka od wczesnego dzieciństwa do późnego dorastania (od urodzenia do 20 r.ż.)

Diagnoza funkcjonowania społeczno-emocjonalnego dziecka w wieku od 1,5 do 5,5 lat

Rozwój społeczno-emocjonalny w pierwszych sześciu latach życia. Perspektywa jednostki, rodziny i społeczeństwa

Ocenianie w klasach I-III

Metody rozwiązywania konfliktów w szkole

Szkoła wobec mobilności zawodowej rodziców i opiekunów

Mądra pochwała, twórcza krytyka 

Wychowanie do odpowiedzialności – wspomaganie rozwoju społecznego i moralnego dziecka - A. Karasowska, publikacja ORE

Szkoła jako wspólnota osób. Poradnik dla nauczycieli i wychowawców - dobre relacje w szkole jako podstawa pomocy psychologiczno-pedagogicznej - publikacja ORE

Wspomaganie szkół w zakresie interwencji kryzysowej - poradnik ORE

Procedura "Niebieskie Karty" w oświacie - prezentacja

Jak kochać i wymagać - poradnik dla rodziców

Apel Twojego Dziecka - plakat FDN

Dziecko w rozwodzie - poradnik dla rodziców

Bliżej siebie - dalej od narkotyków. Szukaj porozumienia ze swoim dzieckiem - poradnik dla rodziców

Uzależnienia behawioralne - profilaktyka i terapia - publikacja nie tylko dla specjalistów: hazard, komputer i internet, gry komputerowe, cyberseks, kompulsywne kupowanie, pracoholizm

Komputer i Internet w domu - vademecum dla rodziców

Rodzice dzieciom - rozmowy o seksualności - trzy etapy, wiele trudności, jedno wyzwanie - poradnik dla rodziców

ZAPOBIEGANIE SAMOBÓJSTWOM - poradnik dla nauczycieli i innych pracowników szkoły

Dziecko z zaburzeniami psychotycznymi w szkole - informacje dla pedagogów i opiekunów

INFORMATOR DLA RODZICÓW DOTYCZĄCY UPRAWNIEŃ DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ - opracowanie MEN, ORE

W PUNKT - PORADNIK DLA RODZIN Z DZIECKIEM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ  czyli jak odnaleźć się w chaosie orzeczeń, skąd zdobyć środki na diagnozę i terapię - opracowanie Laboratorium marzeń 

Szkoła dla wszystkich. Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej - publikacja CMPPP

Tworzenie warunków edukacyjnych dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim - opracowanie ORE

Edukacja uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężoną - opracowanie ORE

Uczeń z zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej - opracowanie ORE

Technologie informacyjno-komunikacyjnych w edukacji ucznia z zespoem Aspergera - - opracowanie ORE

Organizacja kształcenia specjalnego wychowanków SOSW, SOW i ORW w świetle nowych przepisów prawa oświatowego - opracowanie ORE

 "Dźwięki marzeń" - poradnik dla rodziców i specjalistów pracujących z dziećmi z wadą słuchu

„Posłuchać obrazów” - podręcznik do języka polskiego stworzony z myślą o uczniach niewidomych i słabowidzących na III i IV etapie edukacyjnym.


ADHD
INFORMACJE DLA RODZICÓW -  poradnik Artura Kołakowskiego dla rodziców dzieci z ADHD

ADHD I SZKOŁA -  poradnik Artura Kołakowskiego dla nauczycieli

Kwestionariusz ustrukturyzowanego wywiadu diagnostycznego w kierunku zespołu nadpobudliwości psychoruchowej według ICD-10 i DSM-IV-TR - do wypełnienia on-line na stronie Centrum Diagnozy i Terapii ADHD

Uczeń z zaburzeniami zachowania. Budowanie startegii pracy w środowisku szkolnym - A. Karasowska, opracowanie ORE

Mam dziecko z zespołem Aspergera - poradnik dla rodziców pisany przez rodziców


---------------------------------------------------------------------------

Warte uwagi
- materiały do pobrania ze strony ORE.

RAPORT- Diagnoza potrzeb rodzin z małymi dziećmi od urodzenia do 10 roku życia w Mieście i Gminie Piaseczno - badania przprowadziła Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego w ramach projektu Federacji na Rzecz Rozwoju i Edukacji Małych Dzieci w okresie: wrzesień 2015 - styczeń 2016 roku.