Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Piasecznie
 
 
Aktualności

 

mgr Danuta Warsicka

psycholog, nauczyciel mianowany.

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego - specjalizacja psychologia szkolna.
Ukończyła studia podyplomowe na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW z zakresu Organizacji Pomocy Społecznej oraz kursy doskonalące umiejętności psychologa terapeuty w zakresie terapii niedyrektywnej w Bratysławie. Odbyła liczne szkolenia rozwijaące warsztat pracy diagnostycznej i terapeutycznej.

W latach 1988-1993 kierowała sekcją profilaktyki w Centralnym Ośrodku Metodycznym Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego.

W Poradni zajmuje się diagnozą uogólnionych i specyficznych trudności w nauce oraz terapią dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Prowadzi warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców.