Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Piasecznie
 
 
Aktualności

 

dr Anna Panek - pedagog

pedagog korekcyjno-kompensacyjny, nauczyciel dyplomowany.

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej (obecnie APS) im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie - specjalność pedagogika korekcyjna. Od 17 lat zajmuje się diagnozą i terapią pedagogiczną oraz poradnictwem psychologiczno-pedagogicznym.

Od 2003 roku  współpracuje w charakterze wykładowcy z uczelniami wyższymi i ośrodkami szkoleniowymi dla nauczycieli. W latach 2006 - 2012 doradca metodyczny do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Prowadzi szkolenia z zakresu: diagnostyki, terapii, pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach.

W poradni zajmuje się diagnozą pedagogiczną oraz terapią dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Prowadzi zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.
Koordynuje sieć współpracy i samokształcenia dla terapeutów pedagogicznych i nauczycieli współorganizujących proces kształcenia placówek oświatowych Powiatu Piaseczyńskiego.