Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Piasecznie
 
 
Aktualności

 

mgr Zuzanna Szlendak

psycholog, oligofrenopedagog, doradca zawodowy, nauczyciel mianowany.

 

Absolwentka psychologii na wydziale pedagogiki i psychologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.

Ukończyła studia podyplomowe w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie: Oligofrenopedagogika i Doradztwo zawodowe z aktywizacją osób niepełnosprawnych.

Aktualnie w trakcie studiów podyplomowych z terapii pedagogicznej oraz specjalizacji z psychologii klinicznej w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

Zdobyła doświadczenie zawodowe pracując w szkole podstawowej i gimnazjum, szkole specjalnej oraz na warsztatach terapii zajęciowej.

W poradni zajmuje się diagnozą i terapią psychologiczną dzieci i młodzieży.

W roku szkolnym 2017/2018 przebywa na urlopie.