Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Piasecznie
 
 
Aktualności

 

SIEĆ współpracy i samokształcenia

dla zainteresowanych nauczycieli i specjalistów pomocy psychologiczno-pedagogicznej placówek oświatowych Powiatu Piaseczyńskiego.

Cele sieci: 


Zapraszamy na spotkania w grupach tematycznych:         

Adresaci sieci

Koordynatorzy, e-adresy

Terminy spotkań

Miejsce spotkań

 

Nauczyciele przedszkoli

oraz

diagności wieku rozwojowego (0-7 lat)  

 

Wiktoria Jurgilewicz

w.jurgilewicz@poradnia.piaseczno.pl

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

ul. Wojska Polskiego 30, Piaseczno
sala 9

 


Psycholodzy szkolni

 

Katarzyna Sitarek

k.sitarek@poradnia.piaseczno.pl

 

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

ul. Wojska Polskiego 30, Piaseczno
sala 9


 

Pedagodzy szkolni

 

Ewa Jaroń

e.jaron@poradnia.piaseczno.pl


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

ul. Wojska Polskiego 30, Piaseczno
sala 9


 

Szkolni koordynatorzy doradztwa zawodowego

 

Małgorzata Stolarska

m.stolarska@poradnia.piaseczno.pl


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

ul. Wojska Polskiego 30, Piaseczno
sala 9

 

Logopedzi

 

Sylwia Sioch

s.sioch@poradnia.piaseczno.pl


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

ul. Wojska Polskiego 30, Piaseczno
sala 9

 

Terapeuci pedagogiczni

i nauczyciele wspierający proces kształcenia

 

Agnieszka Wardziak

a.wardziak@poradnia.piaseczno.plPoradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

ul. Wojska Polskiego 30, Piaseczno
sala 9

 

 

 

Specjalistów pomocy psychologiczno-pedagogicznej z terenu Gminy Góry Kalwaria, zapraszamy również na spotkanie z pracownikami działającego tam punktu zamiejscowego Poradni.

 


 


Zapraszamy psychologów pracujących w placówkach oświatowych i opiekuńczo - wychowawczych na terenie powiatu piaseczyńskiego na spotkania w ramach sieci współpracy w roku szkolnym 2020/2021. Spotkania mają charakter superwizyjno - szkoleniowy. Chcemy wzajemnie wzmacniać się swoim doświadczeniem oraz poszerzać je o zagadnienia, które uznajemy jako ważne w naszej pracy.

.....................


Tematyka spotkań może ulec modyfikacji w zależności od Państwa potrzeb.
Niezależnie od spotkań sieci planujemy również szkolenia w wybranych wspólnie obszarach.
Szczegóły będą zamieszczane na stronie poradni.
Prosimy również o kontakt e-mail z koordynatorem sieci.

Pod tym adresem można zgłosić swoją gotowość do udziału w spotkaniach sieci. 
Usprawni to wzajemną komunikację.