Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Piasecznie
 
 
Aktualności

 

mgr Maria Konopka-Białoskórska


neurologopeda, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, doradca rodzinny – nauczyciel NPR (metoda Rotzera), trener I stopnia QEEG Biofeedback, nauczyciel dyplomowany.

Członek Polskiego Towarzystwa Logopedycznego.

Wieloletni nauczyciel, pracownik placówek oświatowych w Piasecznie. Prowadzi zajęcia dla studentów logopedii w Instytucie Studiów Podyplomowych w Warszawie.

Odbyła staż jako neurologopeda  w szpitalu na oddziale neurologiczno-rehabilitacyjnym Lux Med Tabita w Konstancinie Jeziornie.

W Poradni zajmuje się diagnostyką, profilaktyką i terapią logopedyczną, treningiem QEEG Biofeedback.