Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Piasecznie
 
 
Aktualności

 

mgr Anna Koczanowska

pedagog, terapeuta integracji sensorycznej (certyfikat I i II stopnia PSTIS), nauczyciel mianowany.

Ukończyła pedagogikę na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym Jana Kochanowskiego w Kielcach - specjalizacja Resocjalizacja i Profilaktyka Społeczna oraz studia podyplomowe na Wyższej  Szkole Menedżerskej w Warszawie - Edukacja Początkowa i Terapia Pedagogiczna.

Pracę z dziećmi i młodzieżą rozpoczęła w Świętokrzyskim Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach.
Uzupełniała doświadczenia zawodowe w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Warszawie. Obecnie nauczyciel oddziału przedszkolnego w jednej z warszawskich szkół. Nauczyciel z powołania, terapeuta z ogromnego zamiłowania.


W Poradni prowadzi diagnozę i terapię integracji sensorycznej.