doktor muzykoterapii, pedagog muzyki, pedagog specjalny, terapeuta SI, nauczyciel dyplomowany.

Absolwentka: wydziału Rytmiki i Improwizacji Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie, wydziału Pedagogiki Terapeutycznej i Rewalidacji Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie.

Posiada Certyfikat psychoterapeuty rehabilitacji psychiatrycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Asystent fizjoterapii klinicznej w oddziałach dziennych ortopedii, neurologii, okulistyki, pediatrii oraz kardiologii (1993 – 2008). Asystent psychologa klinicznego w Oddziale Intensywnej Terapii i Anestezji (1996 – 2006). Specjalista w zakresie badań psychologii słuchu, funkcji słuchowych i mowy oraz komplementarnych metod w leczeniu bólu różnego pochodzenia.

Ukończyła wiele szkoleń dot. metod i terapii psychopedagogicznych.

Od 2007r. pracownik Poradni na stanowisku terapeuty SI. Prowadzi diagnozę i terapię w zakresie oceny rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży.

Zainteresowania: muzyka, taniec, sztuki piękne.

Zainteresowania zawodowe: psychologia muzyki, psychofizjologia, neurobiologia, psychologia społeczna, medycyna ogólna; nauki kognitywne: neuropsychologia, neuropedagogika, psychoakustyka, fizjoterapia.

Skip to content