nauczyciel dyplomowany.

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu: terapii pedagogicznej uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się i surdopedagogiki oraz kurs kwalifikacyjny z tyflopedagogiki.

W poradni zajmuje się diagnozą pedagogiczną dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, dzieci i młodzieży z wadami słuchu oraz wzroku. Prowadzi terapię metodą Warknego. Jest przewodniczącą zespołów orzekających dla dzieci niesłyszących i słabo słyszących oraz niewidzących i słabo widzących.

Skip to content