oligofrenopedagog, nauczyciel dyplomowany.

Absolwentka Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, nauczyciel naturalnych metod planowania rodziny. Odbyła praktykę psychologiczno-pedagogiczną w Psychologicznej Pracowni Konsultacyjno-Wychowawczej w Ośrodku Rozwoju dziecka.

Pełni funkcję psychologa w Zespole Szkół Specjalnych oraz w Niepublicznym Przedszkolu Integracyjnym  Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Pęcherach Łbiskach. Koordynuje pracę zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w obydwu placówkach. Diagnozuje, opiniuje, pracuje indywidualnie i grupowo, wspomaga rozwój dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, dzieci z autyzmem, niepełnosprawnością intelektualną i z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Wspiera rodziców, prowadzi systematyczną pedagogizację, integruje oddziaływania terapeutyczno-wychowawczo-dydaktyczne placówek i środowiska domowego.

W Poradni diagnozuje dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, w tym dzieci z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Wspiera działania zespołów orzekających, prowadzi konsultuje i poradnictow dla rodziców.

Jest szczęśliwą żoną i mamą trojki dzieci.

Skip to content