nauczyciel dyplomowany.

Absolwentka Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach kierunku Pedagogika Wczesnoszkolna z logopedią,  Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie im. Marii Grzegorzewskiej – Wydział Rewalidacji i Resocjalizacji, kierunek pedagogika resocjalizacyjna.

Ukończyła studia podyplomowe w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej  w Warszawie na kierunku Kształcenie muzyczno-ruchowe.

Pracuje jako nauczyciel w Przedszkolu nr 3 w Piasecznie.

Uzyskała kwalifikacje do diagnozowania, planowania i prowadzenia terapii Integracji Sensorycznej (szkolenie II  stopnia), szkolenie I stopnia w zakresie terapii Integracji Sensorycznej : Neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej, Wspomaganie rozwoju mowy dziecka w wieku przedszkolnym.  Praktykuje tę formę pomocy dziecku od 6 lat.

W poradni prowadzi terapię integracji sensorycznej.  

Skip to content