nauczyciel dyplomowany.

Absolwentka Wydziału Profilaktyki Społecznej, Resocjalizacji i Problemów Społecznych (IPSiR) na Uniwersytecie Warszawskim – specjalizacja wychowawcza, psychologiczna. 

Ukończyła Studium Psychologicznej Pomocy Rodzinie, Studium Poradnictwa i Interwencji Kryzysowej oraz studia podyplomowe: Trening Grupowy i Terapia /Zastosowanie psychologicznego warsztatu grupowego/, Poradnictwo zawodowe, Organizacja i zarządzanie oświatą, Psychologia społeczna w zarządzaniu rozwojem organizacji, Stosowana analiza zachowania w pracy z osobami z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju i zachowania, Otwarty dialog i rozwój sieci społecznych w sytuacji kryzysu psychicznego. 
Przez 15 lat pełniła rolę społecznego kuratora sądowego ds. rodziny i nieletnich.
Ekspert MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli. Członek Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy wojewodzie mazowieckim kadencji 2015-2019.

Trener psychologicznego warsztatu grupowego, instruktor programu profilaktycznego III Elementarz czyli Siedem kroków, autor i realizator warsztatów dla dzieci, młodzieży i rodziców, trener Treningu Zastępowania Agresji ART wg Goldsteina. Współpracuje w charakterze wykładowcy z uczelniami wyższymi, ośrodkami szkoleniowymi dla nauczycieli, JST. Prowadzi szkolenia z zakresu kompetencji społecznych, wychowawczych oraz profilaktyki i socjoterapii. Posiada uprawnienia do prowadzenia zajęć Metodą Ruchu Rozwijającego W.Sherborne oraz Szkoły dla Rodziców i Wychowawców.

Odbyła praktyki zawodowe w Wielkiej Brytanii w ramach programu Comenius – Bi-Component Shadows Professional Development for Europe (2014, 2016).

Autorka publikacji:

  • Rozwój zawodowy nauczycieli. Wpływ czynników społeczno- demograficznych na udział nauczycieli w szkoleniach – biuletyn CMPPP Problemy Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego nr 1 (17) /2003,
  • O potrzebie zmian w kształceniu nauczycieli – dwumiesięcznik edukacyjny ODN w Warszawie Poszukiwania nr 12-13/2003,
  • Zadania systemu doskonalenia zawodowego nauczycieli – dwumiesięczniku KOWEZiU Nowa Edukacja Zawodowa nr 6(26)2004,
  • Osobowość nauczyciela – dwumiesięczniku KOWEZiU Nowa Edukacja Zawodowa nr 1(27)2005,
  • Sposoby wyrażania złości; Rozwijanie postawy empatycznej u dzieci w wieku przedszkolnym; Stres w zarządzaniu czasem – poradnik metodyczny wydawnictwa RAABE.
Skip to content