doktor nauk humanistycznych, nauczyciel mianowany.

Absolwentka Wydziału Psychologii oraz Studiów Doktoranckich na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego.  Doświadczenie zawodowe zdobywała  jako psycholog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 18 na Ursynowie, wykładowca i nauczyciel akademicki oraz psycholog w szkołach średnich i przedszkolach.

Kompetencje zawodowe poszerzała uczestnicząc w różnych formach doskonalenia zawodowego – Studium Socjoterapii oraz liczne kursy i szkolenia m.in.: z zakresu technik antystresowych, adaptacyjno-integracyjnych, asertywności, pracy z dziećmi i młodzieżą w sytuacjach kryzysowych, pracy z  uczniem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz interwencji w sytuacjach kryzysowych w instytucjach oświatowych.
Ukończyła kurs podstawowy Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR). Obecnie poszerza umiejętności terapeutyczne na kursie zaawansowanym TSR.

W Poradni zajmuje się diagnozą i terapią dzieci w wieku szkolnym i młodzieży, poradnictwem edukacyjno-zawodowym, udziela porad i konsultacji wychowawczych dla rodziców.

Autorka wielu publikacji z zakresu doradztwa zawodowego i psychologii społecznej, m.in.:

  • E. Malec, Trudne decyzje. O niektórych aspektach wyboru ścieżki edukacyjno-zawodowej, Refleksje – Zachodniopomorski Dwumiesięcznik Oświatowy, Nr 2, marzec/kwiecień 2015.
  • E. Malec, Poradnictwo zawodowe w szkolnictwie wyższym, [w:] J. Wyleżałek, K. Najder-Stefaniak, K. Bogacka (red.), Społeczne, etyczne i prawne aspekty funkcjonowania szkolnictwa wyższego w Polsce, Wyd SGGW, Warszawa 2013.
  • E. Malec, Bariery w komunikowaniu się, [w:] M.R. Łysiak, E. Malec, W. Perdeus , B. Rożnowski (red.), Personalne ABC Menedżera, Wyd. Dashofer, Warszawa 2000-2003.
  • E. Malec, Słuchanie w komunikacji interpersonalnej, [w:] M.R. Łysiak, E. Malec, W. Perdeus , B. Rożnowski (red.), Personalne ABC Menedżera, Wyd. Dashofer, Warszawa 2000-2003.
  • E. Malec, M. Zając, Wygraj swój czas. Poradnik dla poszukujących pracy, Wyd. KUP 1996.
Skip to content