neurologopeda, surdologopeda, nauczyciel dyplomowany.

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła studia doktoranckie, studia podyplomowe z zakresu logopedii i zarządzania.

Swoje doświadczenia zawodowe zdobywała między innymi w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Piasecznie, ZSS w Mazowieckim Centrum Rehabilitacji, Centrum Kompleksowej Rehabilitacji w Konstancinie. Staże specjalizacyjne odbywała między innymi na terenie Polski i Francji, w paryskich ośrodkach logopedycznych.

Współpracuje z placówkami oświatowymi i medycznymi w kraju, np. Warszawskim Uniwersytetem Medycznym prowadząc cykliczne szkolenia dla kadry lekarskiej oraz poza granicami kraju, wprowadzając do stosowania regulatory funkcji zgryzu i wymowy MFS opatentowane przez placówkę w Barcelonie.

Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Neurologopedycznego w latach 2004-2012.

Ukończyła szereg kursów i szkoleń, takich jak Trener I i II Stopień EEG – Biofeedback, Indywidualna Stymulacja Słuchu Johansen (IAS) – Audiologia, diagnoza i terapia metodą Warnkego (poziom podstawowy).

Do roku 2011, zasiadała w Zarządzie Polskiego Związku Logopedów.

W Poradni zajmuje się diagnostyką,  profilaktyką, terapią logopedyczną (także w ramach wczesnego wspomagania rozwoju). 

Skip to content