nauczyciel dyplomowany.

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie – specjalność pedagogika przedszkolna z terapią pedagogiczną.

Ukończyła studia podyplomowe w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie w zakresie terapii pedagogicznej z edukacją daltońską z elementami systemu Marii Montesorii.

Działalność w poradni: diagnoza i terapia dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.

Zainteresowania: zajęcia twórcze (plastyczne, techniczne, rękodzieło), fotografia.

Koordynuje sieć współpracy i samokształcenia dla pedagogów, terapeutów pedagogicznych i nauczycieli współorganizujących proces kształcenia placówek oświatowych Powiatu Piaseczyńskiego.

Skip to content