doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, nauczyciel dyplomowowany.

Uczestniczyła w licznych szkoleniach i kursach doskonalących. Jest nauczycielem akademickim.

W Poradni zajmuje się pracą diagnostyczno – terapeutyczną z dziećmi i młodzieżą z trudnościami szkolnymi w nauce matematyki i specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

Skip to content