psychoterapeuta młodzieżowy i rodzinny, nauczyciel mianowany.

Absolwentka Wydziału Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją ogólną oraz „Wspieranie rozwoju osobowości”.

Ukończyła czteroletnie studium psychoterapii prowadzone przez MABOR Centrum Psychologiczno – Medyczne i Centrum Doradztwa i Szkoleń w Warszawie, atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne,  a także szkolenie „Psychoterapia dzieci i młodzieży” prowadzone przez CBT – szkołę rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB),  które jest członkiem European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT).  Praktykę z terapii rodzin odbyła w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii Dzieci i Młodzieży w Zagórzu (filia w Józefowie) pod superwizją  prof. Ireny Namysłowskiej. 

Ukończyła studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego oraz studium opiniowania sądowo–psychologicznego w Fundacji Dzieci Niczyje. Ponadto studia podyplomowe Psychodietetyka na Warszawskim Uniersytecie Medycznym oraz Szkołę dla Rodziców i Wychowawców uprawniającą do prowadzenia warsztatów dla rodziców, zgodnie z założeniami tego programu.

Wiedzę oraz doświadczenie zawodowe rozwija w pracy z dziećmi, młodzieżą szkolną i rodzinami – udzielając pomocy psychologicznej, diagnozując, a także prowadząc psychoterapię w Poradni, szkole i przedszkolu.
Oferuje pomoc psychologiczną i psychoterapię o charakterze systemowym, jednak w pracy swej odwołuje się do różnych kierunków psychoterapeutycznych, szczególnie poznawczo-behawioralnego.

Działalność w Poradni:

  • diagnoza trudności szkolnych i emocjonalnych dzieci w wieku szkoły podstawowej, młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej,
  • poradnictwo zawodowe – poradnictwo indywidualne, warsztaty grupowe na terenie szkół oraz warsztaty i spotkania edukacyjne dla rodziców,
  • grupy superwizyjne dla doradców zawodowych ze szkół,
  • konsultacje dla rodziców i  nauczycieli,
  • uczestniczy w procesach mediacyjnych na terenie szkół,
  • psychoterapia indywidualna, par oraz rodzin,
  • współprowadzi grupy dla dzieci z trudnościami emocjonalnymi oraz warsztaty wychowawcze dla rodziców.


Credo jako psychoterapeuty (za M. Bowen):

„Postrzeganie jednej osoby jako segmentu szerszego systemu rodzinnego rządzi sposobem mojego myślenia i reagowania na jednostkę i zmieniło mój stosunek do psychoterapii.”

Skip to content