nauczyciel dyplomowany

Absolwentka pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej z muzyką Akademii Mazowieckiej  w Płocku, edukacji wczesnoszkolnej Szkoły Wyższej w Płocku oraz logopedii  Akademii Nauk Społecznych im. Księcia Mieszka I w Poznaniu.

Wieloletni nauczyciel. Stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe w zakresie szeroko pojętej pracy pedagogicznej. Uczestniczyła w różnorodnych formach kształcenia zawodowego z zakresu logopedii, terapeuta miofunkcjonalny, rytmik, logorytmik. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi. Prowadzi terapię logopedyczną w żłobku i przedszkolu.

W poradni zajmuje się diagnozą i terapią dzieci z zaburzeniami mowy. Jest członkiem zespołu orzekającego wydającego opinie i orzeczenia dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo, z niepełnosprawnością intelektualną, przewlekle chorych, zagrożonych niedostosowaniem społecznym oraz z niepełnosprawnością sprzężoną.

Skip to content