pedagog specjalny, nauczyciel dyplomowany

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie – Wydział Rewalidacji i Resocjalizacji , kierunek pedagogika specjalna.

Ukończyła studia podyplomowe w zakresie logopedii w Wyższej Szkole Humanistycznej w Warszawie – Wydział Filologii Polskiej oraz Pedagogikę specjalną w zakresie edukacji i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu  w Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi.

Odbyła liczne szkolenia, staże i kursy doskonalące w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, m.in. kurs I i II stopnia Integracji Sensorycznej.

W poradni zajmuje się diagnozą, profilaktyką i terapią dzieci z zaburzeniami mowy.

Skip to content