nauczyciel kontraktowy.

Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w zakresie psychologii klinicznej. Jest trenerem kompetencji społecznych, posiada uprawnienia do prowadzenia Szkoły dla Rodziców i Wychowawców.

Obecnie psychoterapeuta w szkoleniu w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Współpracowała ze Specjalistyczną Poradnią Rodzinną oraz organizacjami pozarządowymi zajmującymi się udzielaniem pomocy psychologicznej. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością, pochodzącą z trudnych środowisk, doświadczającą trudności szkolnych i emocjonalnych.

W Poradni pracuje z rodzinami znajdującymi się w sytuacji okołorozwodowej, prowadzi konsultacje, diagnozy i terapie psychologiczne.

Koordynuje sieć współpracy i samokształcenia dla psychologów placówek oświatowych Powiatu Piaseczyńskiego.

Skip to content