absolwentka Wydziału Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim, nauczyciel dyplomowany.

Ukończyła Instytut Terapii Gestalt. Posiada certyfikat trenera i psychoterapeuty. Współpracuje ze Stowarzyszeniem OPTA.

Jest instruktorem programu profilaktyczno-wychowawczego „Strażnicy Uśmiechu”.

W Poradni pracuje z dziećmi i rodzicami indywidualnie oraz grupowo.

Skip to content