pedagog, trener warsztatu psychologicznego, terapeuta pedagogiczny, doradca zawodowych, praktyk
metody Tomatisa®, specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, psycholog (w trakcie).

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na kierunku
pedagogika ogólna. Ukończyła Szkołę Treningu i Warsztatu Psychologicznego INTRA w Warszawie,
Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Stowarzyszeniu na Rzecz Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia, studia podyplomowe na kierunku – diagnoza, rewalidacja i
terapia pedagogiczna z pedagogiką szkolną w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu
oraz studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego w Wyższej Szkoły Nauk Społecznych
w Lublinie. Aktualnie na 5 roku studiów psychologicznych na specjalności: psychologia kliniczna
w Collegium Humanum w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe zdobywa realizując liczne projekty w MANZANA Fundacja Rozwoju
Umiejętności Psychospołecznych m.in. prowadząc od ponad 12 lat zajęcia w szkołach podstawowych
(klasy I-VIII) oraz szkołach ponadpodstawowych, turnusy dla osób z niepełnosprawnościami, turnusy
dla młodzieży z rodzin zastępczych, zajęcia grupowe i wsparcie indywidualne dla beneficjentów
warszawskich Ośrodków Pomocy Społecznej.

Odbyła liczne szkolenia i kursy doskonalące w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, m.in.
Certyfikowane szkolenie z audiopsychofonologii metody prof. Alberta Tomatisa, Trening umiejętności
społecznych TUS, Trening Zastępowania Agresji TZA, Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach – I i II
stopień, Szkolenie w zakresie metody „Dam radę” oraz metody „Jestem z ciebie dumny, Trening
Komunikacji Neuroafektywnej – Intensywny Trening NVC dla profesjonalistów, Trening Porozumienia
bez przemocy NVC, Kurs „Porozumienia bez Przemocy w rodzinie i życiu”, Autyzm i zespół Aspergera
– diagnoza i terapia, Zachowania trudne osób z autyzmem i zespołem Aspergera.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego Sekcji Naukowej Terapii Skoncentrowanej
na Rozwiązaniach.

Współautorka programów dla dzieci i młodzieży m.in.:

  • KLASA MOCY. Kompleksowy program wzmacniający kompetencje psychospołeczne dzieci i młodzieży.
  • ŁADOWARKA. Program wzmacniający kompetencje społeczne młodzieży doświadczającej przemocy rówieśniczej.
  • KLASA BEZ PRZEMOCY. Program przeciwdziałania przemocy rówieśniczej w klasach.
  • BĄDŹ POMOCNY. Warsztaty integracyjne przełamujące stereotypy myślenia o niepełnosprawnościach.
  • PRZYJAŹŃ. Odkoduj przyjaźń. Jak zostać przyjacielem – jak znaleźć przyjaciela.

Działalność w poradni:

  • Diagnoza specyficznych trudności w nauce (dysleksji, dysgrafii, dysortografii)
  • Diagnoza pedagogiczna dzieci w wieku wczesnoszkolnym oraz młodzieży.
Skip to content