terapeuta pedagogiczny, logopeda, neurologopeda, trener gimnastyki korekcyjnej, provider indywidualnej stymulacji słuchu JIAS Johansen,  studentka psychologii. 

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi.

Jest współautorką poradnika dla nauczycieli i specjalistów „Terapia pedagogiczna uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”.

Od wielu lat, zajmując się terapią zaburzeń językowych i specyficznych trudności w uczeniu się, robi to co najbardziej kocha. W swojej pracy stara się łączyć i wykorzystywać wiedzę z różnych dziedzin. Nieustannie poszerza  swoje kompetencje uczestnicząc w różnych kursach i szkoleniach.

Aktualnie szczególnie fascynuje ją tematyka związana z mechanizmami powstawania dystresu i jego wpływu na rozwój osobowości dziecka.

Skip to content