absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu w zakresie pedagogiki specjalnej, nauczyciel kontraktowy.

Ukończyła  Studia Podyplomowe na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie Edukacji Początkowej i Reedukacji oraz Wspomagania Dzieci z Problemami Rozwojowymi, jak również studia podyplomowe  w Wyższej Szkole Pedagogiki Resocjalizacyjnej w Warszawie w zakresie Terapii Pedagogicznej. Pracowała w szkole prowadząc terapię pedagogiczną.
Ukończyła specjalistyczne szkolenie (poziom podstawowy i rozszerzony) z zakresu diagnozy i terapii metodą Warnkego.

W poradni pracuje z uczniami szkoły podstawowej, prowadzi diagnozę i terapię pedagogiczną oraz warsztaty związane z rozwijaniem umiejętności społecznych u dzieci. 
Prowadzi terapię metodą Warnkego – uwrażliwianie mózgu na przetwarzanie informacji wzrokowych, słuchowych i ruchowych.

Prywatnie wychowuje trójkę dzieci.

Skip to content